Farmacie

Farmacie

Als er één branche is waar alles volgens strikte regelgeving werkt, dan is het in de farmacie. Veiligheid en hygiëne voorop! Niet verwonderlijk aangezien men hier bezig is met alles wat te maken heeft met gezondheid.

Elektromotoren die voldoen aan strikte regelgeving

Het type aandrijftechniek in deze branche moet dan ook vaak geschikt zijn voor een explosiegevoelige als schone omgeving . Hierdoor mogen werkzaamheden enkel uitgevoerd  worden door met ATEX-gecertificeerde bedrijf. Medewerkers hiervan zijn opgeleid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan explosieveilige motoren. Onze monteurs beschikken over de juiste certificeringen en technische kennis over het werken in deze sector, waardoor u ervan verzekerd bent dat wij werkzaamheden  aan  motoren veilig uitvoeren. 

Energie-efficiënte elektromotoren

96% van de totale bedrijfskosten (TCO - Total Cost of Ownership) van een industriële motor worden veroorzaakt door het energieverbruik. Daar is werk aan de winkel!

Energiebesparende maatregelen toepassen op elektromotoren binnen de farmacie is door de strenge veiligheidseisen uitdagender dan in andere branches.  

De hygiënische vereisten binnen de farmaceutische industrie is een tweede punt dat het uitdagend maakt om energiebesparende maatregelen door te voeren. De oplossing hiervoor, dat zijn IE4 motoren speciaal ontwikkelt voor hygiënische toepassingen. Dankzij onze ervaring in de farmacie en ruime productkennis, voorzien wij u graag van gedegen advies.

Kostenreductie door overname voorraadbeheer

Dat u niet alle elektromotoren en bijbehorende onderdelen die u in gebruik heeft op voorraad legt of wilt leggen, dat is ook helemaal niet noodzakelijk. Wat legt u dan wel op voorraad? En hoe bepaalt u dat? Daar komen wij in beeld. Peters komt bij u intern om de kritische aandrijvingen in kaart te brengen, waarna wij onze bevindingen aan u rapporteren en adviseren over de kritisch te houden voorraad.

De voorraad is en blijft van u enkel draagt u het beheer ervan over aan Peters. Wij beheren uw voorraad  en houden deze op peil door periodiek onderhoud. Hierdoor bent u gegarandeerd van de werking ten tijde van in gebruik name. Alle voorraadhoudende producten zijn systeemtechnisch voorzien van een eigendomsbewijs en daarmee gewaarborgd dat het specifieke product gekoppeld is en aan u toebehoort. Het uitbesteden van uw voorraadbeheer is zowel praktisch als risicoverlagend en kostenbesparend. U hoeft er tenslotte niemand voor op de loonlijst te zetten.

Geen uitdaging te gek en geen probleem te groot voor onze specialisten. Sterker nog, die houden er van om met een complex vraagstuk aan de slag te gaan.

Peters, ik roep jullie hulp in!