Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Peters Elektromotoren B (KvK 81924569), hierna aan te duiden als Peters. Peters is totaaloplosser en -leverancier voor elektrische en mechanische aandrijftechniek. Hierbij verwerken wij ook persoonsgegevens.

Peters verwerkt persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten, relaties en partners. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in het kader van onze gestelde bedrijfsdoelen.

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze dienstverlening en communicatie met relaties, klanten, potentiële klanten en partners. Waaronder via de website en het klant- ordersysteem.

Peters is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peters verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn via het aanmeldformulier op onze website. Wanneer u uzelf hiervoor registreert vragen wij om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens in te vullen. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere aanvraagformulieren.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmeldformulier in te vullen of in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over interacties (open- en klikgedrag)
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen
 • Internetbrowser en apparaat type

Van klanten verwerken wij nog een aantal andere gegevens naast bovengenoemde persoonsgegevens, dit zijn:

 • Factuur- en betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@peters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken w persoonsgegevens om onze dienst(en) te kunnen leveren zoals overeengekomen of om u de service te bieden waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Peters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om uw vraag naar extra informatie via onze website, e-mail of telefonisch contact te kunnen beantwoorden.
 • Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en).
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).

Deze doeleinden kunnen worden geschaard onder de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met u;
 • Wettelijke verplichtingen;
 • Toestemming van de gebruiker;
 • Gerechtvaardigde belangen van Peters.

Geautomatiseerde besluitvorming

Peters neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peters) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Ten behoeve van de verwerking van uw persoonsgegevens worden uw gegevens voor langere tijd bewaard om u gedurende de looptijd van de overeenkomst of bij een verzoek naar informatie, te allen tijde van dienst te kunnen zijn.

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen of verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. Om onze overeenkomst met u uit te voeren kan het zijn dat wij dienstverleners inschakelen. Deze dienstverleners zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken zoals overeengekomen met ons en zullen deze gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

Het gebruik van cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Peters gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies om uw surfgedrag te analyseren in Google Analytics. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij verwerken uw gegevens omdat het wettelijk verplicht is, om te voldoen aan een gesloten overeenkomst met u of voor een gerechtvaardigd belang. Wanneer u het hier niet mee eens bent staat u in uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hieronder leggen we uit hoe u dit precies kunt doen.

Gegevens inzien en/of aanpassen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen in te zien en eventueel te corrigeren. Dit kunt u eenvoudig doen door een verzoek tot inzage in te dienen via info@peters.nl. Wij zullen binnen een week gehoor geven aan uw verzoek.

Toestemming intrekken, bezwaar maken of verwijderen van je gegevens

U heeft ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peters. Daarnaast heeft u ook het recht om een verzoek in te dienen om uw verwerkte gegevens te laten verwijderen.

Dit kunt u eenvoudig doen door een verzoek in te dienen via info@peters.nl. Wij zullen binnen een week gehoor geven aan uw verzoek.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat u bij ons een uittreksel van uw gegevens in een leesbaar formaat (bijvoorbeeld in Excel document) kunt opvragen, zodat u deze eenvoudig kunt doorsturen naar een andere partij.

Klacht indienen

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via hun website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en om die reden nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat w gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld ons dit via info@peters.nl

Identificatie

Bij het indienen van het verzoek kunnen we u vragen om een kopie te vragen van uw identiteitsbewijs, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is ingediend en we uw persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.

Contact

Wanneer u vragen heef over deze privacyverklaring, of een beroep wil doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Peters Elektromotoren B.V.
Ploegweg 11
5232 BR 's-Hertogenbosch
E-mail: info@peters.nl