Gigantisch besparingspotentieel door toepassen ABB SynRM-technologie

Voor BASF - onze wereldwijd opererende klant in de chemie - brachten wij een aantoonbaar besparingspotentieel aan het licht. Dat laat je niet liggen. Nee, daar spelen wij op in bij Peters. En hoe!

De elektromotoren van het centrale afzuigsysteem van onze klant staan nooit stil. Jaarrond draaien ze dag en nacht op volle toeren. Na zorgvuldig onderzoek kwamen wij al snel tot de conclusie; daar ligt een groot en aantoonbaar besparingspotentieel. Dat laat je niet liggen. Ook onze klant niet. En dus, werk aan de winkel!

De oude motoren werden door ons team ontmantelt en nieuwe ABB IE5 (SynRM) motoren (132kW en 160kW) geïnstalleerd. Zoals overeengekomen met de klant hebben we dit gerealiseerd met minimale aanpassingen aan de bestaande installatie.

Missie geslaagd!
Na zorgvuldige opname, metingen en het toepassen van frequentieregelaars hebben wij een besparing van maar liefst 65% (!) gerealiseerd.

Die besparing ziet onze klant direct terug in lagere energiekosten alsook in de afname van onderhoudskosten door de lagere mechanische belasting. Klanten blij maken, mooi werk.